Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Projekt

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki przy współpracy z Ośrodkiem Ewaluacji  Sp. z o.o.  realizuje projekt „Efektywni  50+”. Projekt jest skierowany do pracowników sektora MMŚP z województwa mazowieckiego powyżej 50 roku życia, pracujących w zawodzie:

 • biegłych rewidentów;
 • księgowych;
 • pracowników BOK.

W ramach projektu zostanie przygotowany interaktywny moduł szkoleniowy w postaci książki i płyty CD połączony z instruktażem obsługi i opisem niezbędnego zaplecza technicznego. W ramach projektu  powstanie 5 modułów szkoleniowych dopasowanych do potrzeb wyszczególnionych grup zawodowych w zakresie analizy danych, raportowania, sprawozdawczości oraz organizacji przechowywania dokumentów.

PROJEKT BĘDZIE SIĘ SKŁADAŁ Z 2 ETAPÓW:

I) PRZYGOTOWANIE

Na I etapie projektu zostanie przygotowana wstępna wersja modułów szkoleniowych, która będzie przygotowana na podstawie badań przeprowadzonych wśród biegłych rewidentów, księgowych, pracowników BOK (powyżej 50 roku życia, zatrudnionych w sektorzez MMŚP w woj. mazowieckim) i ich pracodawców.

II) WDRAŻANIE

II etap projektu skupi się wokół fazy testowania, gdzie zostanie przeprowadzonych 5 trwających po około 6 m-cy pakietów kursów z czego 70% czasu to e-learning.  Do udziału w szkoleniach zostanie zaproszonych 80 osób (w tym chętne osoby z I etapu realizacji projektu) z czego 60% będą stanowiły kobiety.

Faza testowania kończy się przygotowaniem finalnej wersji produktu, który będzie dostosowany do potrzeb grup docelowych. Zakładamy, iż ostateczna wersja produktu:

 • będzie powszechnie dostępna;
 • przystosowana do percepcji i możliwości osób powyżej 50 r. ż.;
 • treści zawarte w modułach szkoleniowych będą przekazane w sposób przystępny i łatwy do opanowania;
 • umożliwi wyznaczenie indywidualnej ścieżki szkoleniowej dopasowanej do potrzeb i umiejętności kursanta;
 • da możliwość podniesienia kompetencji w zakresie korzystania z łatwo dostępnych oprogramowań, arkuszy kalkulacyjnych, analizy danych, rozwiązywania problemów analitycznych, raportowania, sprawozdawczości, organizacji przechowywania dokumentów, pracy grupowej;
 • daje możliwość elastycznego czasu szkolenia;
 • umożliwi osobie szkolącej nabycie umiejętności w zakresie pracy zdalnej;
 • wdroży odbiorców w specyfikę pracy z nowoczesnymi technologiami;
 • pozwoli na powtarzanie wybranych elementów szkolenia również po jego zakończeniu;
 • da sposobność wymiany opinii z innymi uczestnikami kursów.Patroni projektu:

Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills