Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Produkt Finalny przekazany do walidacji

2015-02-02.

W myśl zaleceń Krajowej Instytucji wspomagającej produkt finalny podlega walidacji, tzn. ocenie jego zgodności z założeniami, trafności i uzyteczności. Ocenie zostaną poddane wszystkie opracowania i dokumenty składające się produkt, które są umieszczone w zakładce Badania/Raporty.Patroni projektu:

Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills